تاريخ روز : جمعه 12 خرداد 1402

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت گسترش سرمايه‌گذاري ايران‌خودرو

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

تصمیم مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/04/12 جهت تقسیم سودسود دوره مالی 97 به ازاء هر سهم 140 ریال تصویب گردید که برای سهامداران حقیقی در تاریخ 98/12/05 و برای سهامداران حقوقی ظرف مهلت قانونی واریز خواهد شد.
همچنین به حق تقدم سهام ، سود تعلق نخواهد گرفت .